Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів

Про методологію оцінки прозорості місцевих бюджетів:

Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів розроблена з метою допомоги органам місцевого самоврядування в запровадженні рішень та практик бюджетної прозорості та залучення громадян до участі в бюджетних процесах на місцевому рівні. Завданням методології є підвищення підзвітності органів місцевого самоврядування, можливість отримати дані щодо напрямків вдосконалення нормативно-правової бази та реалізації кращих практик в сфері бюджетної прозорості, зростання довіри між мешканцями та органами місцевої влади.

Характерними рисами методології є:

  • чіткі індикатори, що слугуватимуть дорожньою картою підвищення прозорості бюджетних процесів на місцевому рівні;
  • простота інструментарію здійснення оцінки;
  • можливість для органів місцевого самоврядування отримувати технічну та експертну допомогу для запровадження кращих практик прозорості бюджетних рішень; спрощення доступу організаціям громадянського суспільства та активним громадянам до моніторингу управління публічними фінансами; можливість здійснення самооцінки (органи місцевого самоврядування оцінюють самі себе), спільної оцінки (оцінка здійснюється спільно управлінцями та залученими зовнішніми експертами) та оцінки зовнішніми експертами; адаптивність, що робить методологію гнучкою до динаміки змін національного законодавства та підзаконних актів;
  • верифікованість, тобто повністю оприлюднена як сама методологія, так і результати оцінювання місцевих бюджетів, що дозволяє будь-кому перевірити, чи відповідає підсумкова оцінка заявленим критеріям методології; простота та доступність формату представлення результатів оцінювання як для професійних кіл, так і для широкого кола громадян;
  • перспектива інтеграції з платформами E-Data та Prozorro задля автоматизованої оцінки по показникам прозорості місцевого бюджету, пов’язаним з витрачанням публічних коштів.

Перейти на сторінку Оцінка прозорості місцевих бюджетів : http://tlb.in.ua